Ad Verbum i Instytut Łukasiewicza: magazyn dla radnych gmin

AKTUALNOSCI-04

Radni z blisko 2500 gmin otrzymają wydawnictwo opracowane przez zespół Ad Verbum wspólnie z Instytutem Łukasiewicza. Informator powstał na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizacja projektu obejmowała przygotowanie treści oraz koncepcji graficznej, a także zaplanowanie dystrybucji. Projekt wydawnictwa jest utrzymany w stonowanej stylistyce, z paletą barw nawiązującą do kolorystyki wykorzystywanej przez Agencję. Nakład magazynu to 58 tys. egzemplarzy.