Posts by administrator

Ad Verbum i Instytut Łukasiewicza: magazyn dla radnych gmin

Radni z blisko 2500 gmin otrzymają wydawnictwo opracowane przez zespół Ad Verbum wspólnie z Instytutem Łukasiewicza. Informator powstał na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizacja projektu obejmowała przygotowanie treści oraz koncepcji graficznej, a także zaplanowanie dystrybucji. Projekt wydawnictwa jest utrzymany w stonowanej stylistyce, z paletą barw nawiązującą do kolorystyki wykorzystywanej przez Agencję. Nakład magazynu to 58 tys. egzemplarzy.
Read More

Ad Verbum dla Krakowskiej Akademii Profilaktyki: kampania „Postaw na rodzinę!”

„Poznajmy się lepiej!” – to hasło najnowszej edycji kampanii „Postaw na rodzinę!”, za której promocję odpowiada zespół Ad Verbum. Na zlecenie Krakowskiej Akademii Profilaktyki przygotowaliśmy foldery promocyjne, gazety opisujące aktywność uczestników projektu oraz listy adresowane do samorządów w całej Polsce. Ad Verbum zaplanowało i zrealizowało personalizowane przesyłki, a także nadzorowało pracę call center. Elementem zlecenia było również koordynowanie działań promocyjnych kampanii.
Read More

Ad Verbum: raport dla Ministerstwa Sportu z działań Instytutu Łukasiewicza

Zespół Ad Verbum opracował kompleksowy raport podsumowujący działania Instytutu Łukasiewicza w ramach kampanii „UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!”. Kampania współfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki promowała aktywność fizyczną i zdrowy styl życia wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Nasz zespół był odpowiedzialny m.in. za przeprowadzenie ewaluacji. Przygotowaliśmy prezentację pokazującą najważniejsze wskaźniki kampanii, jej odbiór przez seniorów oraz ich opinie o wydawnictwach przygotowanych przez Instytut.
Read More

Ad Verbum odpowiedzialne za obsługę PR kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”

Eksperci Ad Verbum byli odpowiedzialni za obsługę PR kampanii prowadzonej przez Krakowską Akademię Profilaktyki. Działania promocyjne polegały m.in. na rozsyłaniu informacji prasowych i bieżącym monitorowaniu mediów. Dzięki tej współpracy o „Przeciw pijanym kierowcom” pisały media w całej Polsce. Koordynator projektu był gościem programu „To jest dzień” w Polsat News oraz „Panoramy” TVP. O problemie nietrzeźwości na drogach wypowiadał się w kontekście tragicznych wypadków z udziałem pijanych kierowców.
Read More