Wydajemy książki – zbiory wywiadów z ekspertami

Przygotowujemy plan wydawnictwa w konsultacji z partnerem. Proponujemy zakres tematyczny publikacji i dobieramy rozmówców.

Przeprowadzamy wywiady z ekspertami na wybrane tematy. Uzupełniamy rozmowy o dodatkowe informacje, pożądane z punktu widzenia partnera.

Proponujemy model dystrybucji publikacji i pomagamy w jej realizacji.