Ad Verbum: raport dla Ministerstwa Sportu z działań Instytutu Łukasiewicza

AKTUALNOSCI-03

Zespół Ad Verbum opracował kompleksowy raport podsumowujący działania Instytutu Łukasiewicza w ramach kampanii „UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!”. Kampania współfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki promowała aktywność fizyczną i zdrowy styl życia wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Nasz zespół był odpowiedzialny m.in. za przeprowadzenie ewaluacji. Przygotowaliśmy prezentację pokazującą najważniejsze wskaźniki kampanii, jej odbiór przez seniorów oraz ich opinie o wydawnictwach przygotowanych przez Instytut.