Nasz zespół współpracował z:

>> Zleceniodawcy
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Archidiecezja Łódzka
Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Polpharma

 

 

>> Partnerzy/Patroni
Rzecznik Praw Obywatelskich
Komenda Główna Policji
Instytut Pamięci Narodowej
Województwo Małopolskie
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Fundacja PGNiG
TVP1