Wydajemy gazety

Tworzymy zawartość merytoryczną przy współpracyz profesjonalnymi dziennikarzami z całej Polski i ekspertami z różnych dziedzin.

Projektujemy atrakcyjne graficznie wydawnictwo, dostosowane do oczekiwań zlecającego i grupy docelowej.

Planujemy i realizujemy dystrybucję (wysyłkę gazet do wybranych podmiotów), a następnie raportujemy jej przebieg i odbiór wydawnictwa w grupie docelowej.